historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2019

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
27-10-2019
© JuSt

Opbrengst 2019:    € 43.755,-


Zoeterwoude, 26 september 2019

P E R S B E R I C H T

Zoeterwoudse veiling op zoek naar originele kavels

De veiling in Zoeterwoude is op zoek naar bijzondere veilingstukken en kavels, die op zaterdag 26 oktober a.s. onder de hamer gaan. Deze oproep is niet alleen gericht aan verenigingen en particulieren in het dorp, maar ook aan enthousiastelingen in de omgeving, die de veiling een warm hart toedragen.

De voorbereidingen voor de 45e editie van de Veiling met een missie zijn alweer op gang gekomen. Er worden intussen al goederen en artikelen aangeboden, niet alleen vanuit Zoeterwoude maar ook uit omliggende plaatsen. Nieuwe ideeën en suggesties zijn welkom, hoe origineler, fantasierijker hoe beter. Een beetje vernieuwende en kolderieke kavels worden gewaardeerd; op de veilingavond mag gelachen worden!

De veilingopbrengst – vorig jaar ruim 45.000 euro – wordt verdeeld onder kleinschalige projecten, waar overwegend jonge inwoners van Zoeterwoude en omgeving bij betrokken zijn. De meeste ervan zitten in de sfeer van medische zorg, onderwijs, huisvesting en educatie voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook enkele missionarissen worden nog vanuit de veiling toebedeeld.

Wie bijzondere veilingstukken wil aanbieden kan contact opnemen met Adri Straathof (071 580 1159) en Rinus van Swieten (071 580 2682).

Veiling Zoeterwoude zoekt nieuwe goede doelen

De Zoeterwoudse veiling is op zoek naar nieuwe goede doelen. Er zijn nu nog achttien doorlopende projecten, maar jaarlijks vallen er enkele af. Wel komen af en toe nieuwe verzoeken binnen, waarmee meestal om eenmalig bijdragen wordt gevraagd. Vandaar de oproep van de organiserende Veiling met een missie om nieuwe hulpaanvragen in te dienen met een meer structureel karakter.

De voorbereidingen voor de veiling zijn in volle gang. Er worden al volop kavels aangeboden. Ook zijn weer enkele giften gedaan, die tegelijk met de opbrengst van de veiling 2019 worden verdeeld. Nieuwe, originele kavels die in de meeste gevallen door verenigingen, buurtschappen en vriendenclubs worden bedacht, blijven zeer welkom.

De totale opbrengst van de veiling gaat naar hulpprojecten waar overwegend jongere inwoners van Zoeterwoude of familieleden bij betrokken zijn. Zij maken in vele werelddelen werk van o.m. onderwijs, gezondheidszorg en opvang van mensen, die deze hulp hard nodig hebben.

De veiling wordt voor de 45e keer gehouden op zaterdag 26 oktober a.s. en wordt voorafgegaan door een bingo voor jong en oud (19.00 uur). Het plaatselijke Shantykoor ‘De WeidePoort’ opent de veiling.

Wie de Missieveiling (met ANBI-status) wil ondersteunen, kan een gift overmaken.
Het banknummer is
NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude.

 

Welkom op de site van
de Veiling met een Missie!

Uitnodiging