historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2020

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
3-11-2020
© JuSt

Hoe werkt de veiling?

Belangrijk om te weten !! ^
De veiling wordt georganiseerd door de werkgroep Missie en Ontwikkeling en wordt gehouden t.o.v. de notariskantoren B.M.S. Netwerk Notarissen uit Leiden en Limes Netwerk Notarissen uit Hazerswoude-Rijndijk.
*
De kavels worden bij opbod verkocht.
*
De veilingmeester heeft het recht om in overleg met de notaris veilingstukken op te houden.
*
De omschrijving van de veilingstukken, alsmede de inlichtingen hierover zijn vrijblijvend.
*
Van de volgorde in de kavellijst kan incidenteel worden afgeweken, tevens worden er nagekomen stukken tussentijds geveild.
*
Betaling kan zowel contant als per bank. Voor in de zaal zitten mensen die dat voor u regelen.
*
Naast artikelen in natura worden ook waardebonnen geveild.
De waardebonnen zijn, tenzij anders vermeld, één jaar geldig en de koper van een bon dient zelf contact op te nemen met de aanbieder van de bon om de goederen of diensten tegen de bon in te wisselen.

Laat zien dat u mee doet ! ^
Wanneer U mee biedt op een kavel zorg dan dat het bieden duidelijk  zichtbaar gebeurt. Deze kavellijst heeft niet voor niets een opvallende oranje kleur gekregen. De veilingmeester kan niet alle hoeken van de zaal gelijktijdig overzien.
Laat u zien of horen!

.......................................................................................................

Kans op mooie prijzen ! ^
U steunt het goede doel en om het kopen van veilingstukken nog aantrekkelijker te maken heeft u kans op mooie,  door sponsors ter beschikking gestelde, prijzen. Dit jaar zijn dat: 
de ‘Belletjesprijs’     Belletjesprijs
Al vele jaren een vast onderdeel. Tijdens de veiling gaat bij het passeren van elke  €. 1.000.-  een bel. Aan het veilingstuk dat tijdens de bel onder de hamer gaat is een lotnummer verbonden.
Aan het einde van de veiling zal de notaris onder de degene die een lotnummer bezitten de “belletjesprijs” verloten.
De persoon met het lotnummer dient dan wel tijdens de verloting in de zaal aanwezig te zijn.

........................................................................................................

Wat gebeurt er met de veilingopbrengsten ?^
 De veilingopbrengsten en binnengekomen giften gaan voor de volle 100% naar de missiegebieden en overige projecten die worden ondersteund. Alle organisatiekosten worden financieel gesponsord!!

Donaties en giften
Eenmalige giften of jaarlijkse donaties zijn uiteraard welkom en komen eveneens voor de volle 100% ten goede aan de missiegebieden. Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL59 RABO 037 53 24 100 ten name van Missie en Ontwikkeling. Het ANBI nummer is 002609411.

Volmachten
De mogelijkheid bestaat om bij volmacht te kopen. U geeft dan een (door U ondertekende) opdracht om een bepaald artikel te kopen of een bepaald bedrag te besteden. Dit geldt uiteraard vooral wanneer U zelf niet of niet de hele avond op de veiling aanwezig kunt zijn. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A.Straathof  tel: 071-5801159, of met één van de medewerkers in de zaal. Uiteraard wordt uw opdracht vertrouwelijk behandeld.

Bingo met een missie^

Wij starten de traditionele veiling met een bingo voor jong en oud.
We noemen het "Bingo met een missie".

Tijdens deze bingo zullen er leuke prijzen te winnen zijn.
De start is om 19.00 uur en zal tot even voor 20.00 uur duren, waarna we overgaan tot het veilen van de honderden kavels.
Voor alle jongeren is er een glaasje fris.
Voor de ouderen en overige veilingbezoekers is tot 21.00 uur de koffie gratis.