historie

veiling

opbrengsten

projecten

nieuws

kavellijst 2022

kavelverhalen

sponsoren

contact

home

laatste update:
27-10-2022
© JuSt

Dank aan de sponsors

Wij worden door een hoop bedrijven gesponsord
en daar zijn we ze heel erg dankbaar voor!!!

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een jaar vliegt voorbij. Voordat je het weet staat de volgende Missieveiling weer voor de deur. De veiling wordt gehouden op zoals gebruikelijk de dag dat de klok een uurtje terug wordt gezet. In het Muziekcentrum aan de Schenkelweg in Zoeterwoude zullen weer tal van gewone, maar ook veel bijzondere veilingstukken onder de hamer gaan.

De veiling kan niet zonder de inzet van enkele tientallen vrijwilligers, maar ook zonder een lange rij particulieren, ondernemers en bedrijven die een of enkele artikelen schenken om te veilen. U bent een van degenen die het mogelijk maken dat  in ons dorp elk jaar weer een Missieveiling kán worden gehouden. Dat waarderen we zeer. Binnenkort zullen we weer een beroep doen op uw vrijgevigheid.

De ene gever wil graag op de achtergrond blijven, de ander vraagt of de naam van het bedrijf kan worden genoemd en weer en ander zit op de veilingavond het liefst in de zaal om te zien wat zijn of haar artikel opbrengt. We zijn daar als werkgroep flexibel in en willen degenen, die iets voor de veiling ter beschikking stellen, zoveel mogelijk tegemoet komen. Iets geven of weggeven lijkt een automatisme, maar is het niet. Iets geven is iets delen met een ander, die het goed kan gebruiken.

Als werkgroep hechten we aan een aantrekkelijke kavellijst, want dat is de eerste voorwaarde om er een leuke avond van te maken! Het motto is voor elk wat wils. Er wordt soms flink geboden, maar er gaan ook leuke artikelen van de hand voor een leuk prijsje. Toen op de laatste veiling de hamer voor de laatste keer viel, stond een aanzienlijk bedrag op het bord

Waar gaat dat geld allemaal heen? Een relatief klein deel gaat naar de nog actieve Zoeterwoudse missionarissen of naar hun ’opvolgers’, die in dezelfde gebieden werkzaam zijn. Een groeiend aandeel gaat naar bijzondere projecten waar inwoners van Zoeterwoude of hun familie direct bij betrokken zijn, zoals in Brazilië, Malawi, India, Tanzania, Argentinië en Bolivia. Het gaat hierbij vaak om jongeren, die als vrijwilligers in arme landen aan de slag gaan. De veilingopbrengst wordt meestal besteed in de sfeer van gezondheidszorg, onderwijs, opvang, verzorging en dergelijke.

Van de veilingopbrengst blijft nul-komma-nul, niks dus, aan de strijkstok hangen. De giften worden direct, zonder tussenschakels, overgemaakt aan degenen die ter plaatse hulp bieden.

 Wij zijn er van overtuigd dat veel mensen elders ter wereld met de opbrengst van de Missieveiling  een paar stappen vooruit worden geholpen. Dát is de basis van de Missieveiling.
Tot slot: Natuurlijk waarderen we het zeer als u met andere gezinsleden, vrienden of kennissen een kijkje komt nemen op de veiling. Graag tot dan.

Namens de werkgroep Missie en Ontwikkeling,

 Adri Straathof

PS : heeft u suggesties of  een leuk idee voor kavels op de veiling? Of kent u andere mensen die ook iets willen aanbieden of een gift willen overmaken? Pak de telefoon en bel even met Rinus van Swieten ( 071 580 2682) of Adri Straathof ( 071 - 580 1159).